06 - 811 626 11 marcel@teksten.org

Om je website of bedrijf meer onder de aandacht te krijgen van media, kun je persberichten sturen. De journalisten of media bekijken je persbericht en beslissen dan of ze het wel of niet gaan publiceren. En je wilt natuurlijk voorkomen dat je persbericht geweigerd wordt. Daarom kun je hieronder de geheimen van een goed persbericht vinden.

Gebruik de 5 W’s

Er bestaan algemene regels waar aan een persbericht aan moet voldoen. Zo moet je bijvoorbeeld aan het begin van bericht altijd PERSBERICHT schrijven. Daarnaast geef je in de inleiding een korte samenvatting van het nieuws wat je zult behandelen in je persbericht. De details van het nieuws volgen later in het persbericht. In de inleiding geef je eigenlijk antwoord op de 5 W’s: Wie, Wat, Waar, Waarom en Wanneer?

Creëer een waardig persbericht

Wanneer je een persbericht gaat schrijven dan wil je proberen op te vallen. Zo kun je bijvoorbeeld een originele invalshoek gebruiken. Probeer dan ook echt iets nieuws te vertellen. Wanneer je kort vertelt wat je bedrijf doet en waarom het de lezer interesseert, dan zullen veel lezers afhaken.

Schrijf bondig en actief

Zorg ervoor dat je persbericht nooit langer dan één A4tje wordt. Probeer het bericht dus zo bondig, kort en overzichtelijk te houden. Schrijf zakelijk en gebruik geen jargon. Gebruik geen werkwoorden zoals ‘worden’ en ‘zullen’, want vaak zijn deze woorden onnodig en zorgt dat ervoor dat de zinnen te lang worden.